Huong dan su dung may hut mui hieu qua

May hut khoi va hut mui

May hut khoi, may hut mui thong thuong duoc chia lam 2 loai: may hong slim, may day hay con goi la may toa. Hut xa hoac hut khu( co than hoat tinh tu khu mui). Thong thuong may toa duoc cau tao voi motor cong suat lon, khoi luong khi hut nhieu hon may mong

Cac dac diem uu viet khi su dung may hut khoi, khu mui nhap khau chuyen nghiep

Cac dac diem uu viet khi su dung may hut khoi, khu mui nhap khau chuyen nghiep
motor hoac canh quat duoc thiet ke dac biet tao dong gio xoay, tu do hut dong gio do len. Con may gai cong chi co tac dung thoi gio la chinh, kha nang hut khi han che

Dong co duoc bao ve dat biet dam bao

Duoc lap banh than hoat tinh co tac dong tu dong khu mui

Chuc nang loc mo bang chat alumium

Vo may duoc lam bang inox hoac thep phu mem

1. cach lap dat

Do va danh dau chinh xac lo vit tren tuong. Dung may khoan be tong tuong theo kich thuoc. Luon dam bao mat duoi cua may hut mui phai cach mat bep toi thieu la 70cm

Bat chat may vao tuong

Lap duong ong thoat khi doan cuoi cung ra ngoai phai lap cut noi. Dam bao duong ong thoat khi dung nhu thiet ke cua may, khong thu nho ong sai thiet ke vi lam nhu vay nguon khi se khong thoat ra ngoai dan den tinh trang nen khi se tao ra tieng on

Dau day dien vao bang dien
chon che do hut xa hoac hut khu nam trong cong tac may. Hut xa la cong thuc hut khi loc ra ngoai
bat dau su dung

Cach su dung an toan, tang tuoi tho

Luon lau chui may bang re mem, co chat tay rua
khong de nuoc vat cung lot vao trong may

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s